Bloggen

Bli en hyrläkare vars lön återspeglar kompetensen

I takt med att du blir allt mer varm i kläderna i din yrkesroll kommer du även bli mer orädd. Du kan ta dig an allt svårare fall och hjälpa mer komplexa patienter. I slutändan besitter du den erfarenhet och kompetens som krävs för att verkligen göra stor skillnad på riktigt i den svenska vården. Därför är det viktigt att du också blir en hyrläkare vars lön återspeglar dina prestationer. Detta kan du bland annat bli genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag.

Du får som hyrläkare lön utifrån din erfarenhet och kompetens

Under ditt första år som läkare kommer du lära dig allra mest om yrket och din yrkesroll. Du kommer även få veta var dina egna gränser går när det kommer till kompetens, bekvämlighet och tolerans. Med detta sagt är det alltså viktigt att du som hyrläkare får lön i paritet med din kompetens och erfarenhet.

Därför bör du vara medveten om följande saker:

  • Den genomsnittliga lönen för en AT-läkare är cirka 36 000 kronor. En AT-läkare tjänar i genomsnitt omkring 36 000 kronor i månaden. Den exakta siffran varierar förstås lite grann beroende på om du arbetar inom privat eller offentlig sektor etc.
  • En ST-läkare tjänar i genomsnitt 49 700 kronor. Om du väljer att skaffa dig en specialistkompetens kan du klättra upp ytterligare några snäpp på lönetrappan. En läkare tjänar nämligen omkring 50 100 kronor i månaden i samband med sin specialisttjänstgöring.
  • Färdiga specialistläkare tjänar ytterligare lite mer. När du sedan är färdig specialistläkare kan du räkna med att kunna kliva upp ytterligare några steg på lönetrappan. Du landar nu på omkring 79 200 kronor i månaden, vilket är genomsnittet bland dessa läkare.
  • Överläkare tjänar omkring 78 900 kronor. Du kan även välja att sträva mot att en vacker dag bli överläkare. Om du uppnår detta mål kan du räkna med att få en lön som i dagsläget uppgår till omkring 78 900 kronor i månaden.

Med detta sagt varierar också lönen inte bara mellan de olika sektorerna utan även beroende på din specialistkompetens. Allra bäst betalar det sig i dagsläget att ha specialistkompetens i klinisk patologi – en sådan kompetens betingar omkring 83 040 kronor i månaden.